LOADING CLOSE

اخبار

پیام کشیش رافی شاهوردیان در پایان کنفرانس تابستانی ۲۰۱۸

بعد از پایان یک هفته، ما از کوه پر برکت خداوند به سوی شهرهایمان بازگشتیم. بیایید مردانی را به یاد آوریم که از کوه سرازیر شده به پایین آمدند. برخی برکت و ‌پیروزی خود را حفظ کردند اما برخی خیر!

نوح از کوه آرارات به زیر آمد و در پایین کوه مست کرد و …

فراخوان کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر برای تعیین «برکت و شفای روابط خانوادگی» بعنوان هدف سال ۲۰۱۸

اختصاص روزهای جمعه به دعا و روزه برای:

برکت بیشتر خداوند در خانواده‌ها
شفای روابط در خانواده‌ها
رفع نیازهای مهم خانواده‌ها
درمان روحی، روانی و جسمی خانواده‌ها
حل مشکلات پیچیدهٔ خانواده‌ها