LOADING CLOSE

اخبار

به آزار و بازداشت شهروند مسیحی، ابراهیم فیروزی پایان دهید

بیانیه شورای کلیساهای ایرانی همگام

به آزار و بازداشت شهروند مسیحی، ابراهیم فیروزی پایان دهید.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از آزار و اذیت آقای فیروزی حتی در تبعید دست برنداشته و با مطرح کردن اتهامات جدید و توقیف اموالش، زندگی را برای این نوکیش مسیحی در تبعیدگاهش در شهر راسک، واقع در استان سیستان و …

پیام کشیش رافی شاهوردیان در پایان کنفرانس تابستانی ۲۰۱۸

بعد از پایان یک هفته، ما از کوه پر برکت خداوند به سوی شهرهایمان بازگشتیم. بیایید مردانی را به یاد آوریم که از کوه سرازیر شده به پایین آمدند. برخی برکت و ‌پیروزی خود را حفظ کردند اما برخی خیر!

نوح از کوه آرارات به زیر آمد و در پایین کوه مست کرد و …

فراخوان کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر برای تعیین «برکت و شفای روابط خانوادگی» بعنوان هدف سال ۲۰۱۸

اختصاص روزهای جمعه به دعا و روزه برای:

برکت بیشتر خداوند در خانواده‌ها
شفای روابط در خانواده‌ها
رفع نیازهای مهم خانواده‌ها
درمان روحی، روانی و جسمی خانواده‌ها
حل مشکلات پیچیدهٔ خانواده‌ها