LOADING CLOSE

فراخوان کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر برای تعیین «برکت و شفای روابط خانوادگی» بعنوان هدف سال ۲۰۱۸

فراخوان کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر برای تعیین «برکت و شفای روابط خانوادگی» بعنوان هدف سال ۲۰۱۸

اختصاص روزهای جمعه به دعا و روزه برای:

  1. برکت بیشتر خداوند در خانواده‌ها
  2. شفای روابط در خانواده‌ها
  3. رفع نیازهای مهم خانواده‌ها
  4. درمان روحی، روانی و جسمی خانواده‌ها
  5. حل مشکلات پیچیدهٔ خانواده‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.